De Texas Clearbody (Pallid)

De Texas Clearbody's zijn er in de blauwserie en in de groenserie. De TC's hebben een vervaagde kleur, de buik is bij blauwe en grijze parkieten bijna wit en bij groene parkieten bijna geel. Vaak is alleen bij de stuit nog iets kleur zichtbaar, de vleugelpunten zijn grijs. De texas clearbody's hebben een geslachtsgebonden vererving.

 

De TC grasparkiet valt onder de MVK (minder voorkomende kleurslag).

 
     


combinaties:

te verwachten jongen:

 

     

TC                     x

Normaal

50% Normaal/TC

50% TC

TC                     x

TC

50% TC

50% TC

Normaal/TC       x

Normaal

25% Normaal/TC

25% Normaal

25% TC

25% Normaal

Normaal/TC       x

TC

25% TC

25% Normaal/TC

25% TC

25% Normaal

Normaal            x

TC

50% Normaal/TC

50% Normaal

 


De Texas Clearbodies zijn te onderscheiden in 4 types;

Type 1 heeft een mooie opgebleekte lichaamskleur en vleugelpennen en een zwarte vleugeltekening.
Type 2 heeft een minder opgebleekte lichaamskleur, lichte vleugelpennen en een bruingrijze vleugeltekening.
Type 3 heeft een weinig opgebleekte lichaamskleur, zwarte vleugeltekening, en vrij normale vleugelpennen. Dit type ontstaat meestal als er alleen op formaat wordt gelet en niet op de typische kleureigenschappen.
Type 4 daar vallen de texas clearbody mannen onder die split lacewing of ino zijn. Deze hebben een mooi opgebleekte lichaamskleur, maar de vleugeltekening is grotendeels vervaagd.


Hieronder volgen een aantal foto's van eigen kweek Texas Clearbody's


TC grijsvleugel

TC grijs spangle